In de afgelopen veertien jaar heb ik veel ervaring op gedaan met het managen van bands. Eén van de meest voorkomende problemen die bij bands ontstaan is miscommunicatie. Je kent het vast wel. Eén bandlid gaat op zoek naar een repetitie ruimte, terwijl het andere bandlid liever thuis repeteert. Of één bandlid was niet op tijd aanwezig tijdens een repetitie. Allemaal voorbeelden die heel natuurlijk zijn en waar niemand zich voor hoeft te schamen. Maar hoe kun je nu als bandleden onder elkaar beter met elkaar communiceren om miscommunicatie te voorkomen?

Ten eerste moet je bewust worden van een aantal onderdelen die te maken hebben met communicatie:
#1 Hoe is jouw reactie op een situatie? De reactie heeft effect op het resultaat van de situatie.
#2 Is jouw doel duidelijk geformuleerd? De communicatie met betrekking tot je doel heeft effect op het resultaat.
#3 Actie zorgt voor reactie.
#4 Alles wat jij waarneemt is een interne representatie van je hersenen. Dit kan anders zijn dan hoe het is bedoeld en zo geldt dat ook voor de ander.
#5 Niet communiceren is onmogelijk. 7% wordt beïnvloedt door het verbale vermogen, 38% door de stem en 55% door de fysiologie.
#6 Mensen beschikken over alle middelen die ze nodig hebben om de door hun gewenste resultaten te bereiken.
#7 Elke gedrag heeft een positieve bedoeling.
#8 Mensen zijn veel meer dan gedrag alleen. Ze hebben een identiteit, waarde en overtuigingen en omgeving.
#9 Lichaam en geest zijn aan elkaar gekoppeld en beïnvloeden elkaar.
#10 Falen bestaat niet, alleen feedback bestaat.

Houd deze onderdelen in je achterhoofd als je met iemand communiceert en denk daarbij aan:
Wat wil je bereiken?
Waarom wil je dat bereiken?
Heb je het bereikt? Als wat je doet niet werkt, doe dan iets anders.

Kijk naar hetgeen dat al heeft gewerkt in het verleden en pas dit toe op het heden en de toekomst. Communicatie is essentieel, niet alleen tussen bandleden onderling, maar ook tussen bandleden en managers, bandleden en labels, bandleden en muziekmaatschappijen, bandleden en programmeurs etc. Ben je minder goed in communicatie? Hoe ga jij daar dan vervolgens mee om?

Bron: Pixabay

Buma/Stemra is een organisatie, bestaande uit vier directieleden, twaalf leden van het bestuur en twaalf leden die in de ledenraad zitten. In die twaalf leden zitten acht componisten/tekstschrijvers en vier muziekuitgevers. Deze worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Daarnaast worden er 2 voorzitters benoemd, één uit de ledenraad en één uit het bestuur. Deze zijn beiden onafhankelijk zijn.

Zij streven er naar om transparantie te waarborgen voor het bestuurlijk, strategisch en financieel beleid. Elke jaar is er een financieel verslag, waarbij alle leden hun mening kunnen geven tijdens de algemene ledenvergadering. Een aantal keer in het jaar is er een vergadering met het bestuur en de ledenraad.

Er is een verschil tussen Buma en Stemra. Buma is een vereniging en staat voor het openbaar maken van muziek. Hierbij innen zij vergoedingen en zij verstrekken documenten waarop wettelijke toestemming is gegeven voor het openbaar maken van muziek. Onder het openbaar maken van muziek verstaan we het afspelen van de muziek in een openbare locatie zoals een horeca gelegenheid of op de radio/tv.

Stemra is een stichting en staat voor het vastleggen en vermenigvuldigen van muziek. Dit laatste wordt ook wel het mechanische recht genoemd. Muziek organisaties moeten voor het vastleggen van muziek op een geluidsdrager zoals een cd of een dvd een vergoeding betalen. Deze vergoeding wordt verspreid aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers.

Er zijn momenteel 8 miljoen muziekwerken geregistreerd bij Buma/Stemra. Om er voor te zorgen dat je als artiest / muzikant een vergoeding uit betaald krijgt, zul je een exploitatieovereenkomst moeten tekenen, waarbij de exploitatierechten worden overgedragen. Buma/Stemra registreert en administreert dit. Er zijn diverse contracten met o.a. de openbare horeca gelegenheden, tv- en radio-omroepen, internetbedrijven, aanbieders van mobiele telefoons. In deze contracten wordt bepaald wat voor tarief zij moeten betalen om de muziek te gebruiken.

Als de Buma/Stemra niet zou bestaan, dan zou de openbare horeca gelegenheid, de tv- en radio-omroep, het internetbedrijf of de mobiele telefoon aanbieder elke keer toestemming moeten krijgen van elke rechthebbenden. Met een licentie contract van de Buma/Stemra heb je als openbare gelegenheid in één keer toestemming van alle rechthebbenden, die aangesloten zijn bij de Buma/Stemra.

Verder gaat de Buma/Stemra zo veel mogelijk na waar en wanneer de muziek wordt gebruikt. Hierdoor wordt gecontroleerd dat componisten, tekstschrijvers en muziekuitgeverijen de juiste vergoeding krijgen, waar ze recht op hebben. Dit proces is ingewikkeld en arbeidsintensief. Daarom werkt Buma/Stemra met kwalitatieve systemen. Voor een auteur is het haast onmogelijk om hun eigen werk goed te administreren.

Goed om te weten. Recent is het wetsvoorstel voor het auteurscontractrecht aangenomen.
Wat betekent dit voor jou als auteur:

– als auteur heb je recht op een redelijke vergoeding voor de exploitatie van je werk. Als je als auteur het niet eens bent met de vergoeding, kun je naar de rechter gaan
– je kunt als auteur een aanvullende redelijke vergoeding krijgen als er een disbalans is tussen de vergoeding die aan jou als auteurs is betaald en de inkomsten die het werk hebben gegenereerd (bestseller bepaling).
– als auteur kun je geheel of gedeeltelijk de overeenkomst ontbinden met de exploitant als het werk niet genoeg geëxploiteerd word (non-usus bepaling).

Daarnaast kan er een geschillencommissie worden aangesteld als er bezwarende situaties vernietigd zijn verklaard.

Bron: Linkdesign, Buma/Stemra

Heb jij er wel eens over nagedacht waarom jij als artiest / muzikant muziek maakt? Is het omdat je je verhaal er in kwijt kan, is het om trauma’s te verwerken, is het om een boodschap aan het publiek mee te geven, is het een afleiding van de realiteit? En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

Hoe weet jij nu waarom je muziek maakt? Aan de hand van de volgende voorbeelden kun je daar achter komen:
– Wat ben jij?
– Wie ben jij?
– Waar sta jij voor?
– Wat wil je bereiken? En waarom?
– Wat doe je?
– Wat is er nu echt belangrijk voor je?
– Hoe zie jij jezelf in de toekomst?
– Wat is jou bijdrage aan de omgeving?
– Waarin onderscheidt jij je van de rest van de artiesten / muzikanten?

Uiteindelijk zorgt dit doel er ook voor dat jij je onderscheidt als artiest / muzikant. Een erg belangrijk onderdeel in het artiesten / muzikantenbestaan. En heb jij ook al nagedacht hoe je jou doel / reden bereikt? Je kunt hierbij ook visualiseren om nog dichter tot de kern te komen.

1. Wat voor kennis heb jij nodig om je doel te bereiken?
2. Wat voor vaardigheden heb jij nodig om je doel te bereiken?
3. Wat voor ontwikkelingen moet jij doorgaan om je doel uit te dragen?
4. Welke interne en externe factoren zijn er die je helpen om je doel te bereiken?
5. Focus en maak een stappenplan. Houd het leuk en wees flexibel daarin.

En hoe communiceer je dat vervolgens naar de buiten wereld? Wees daarbij bewust van jou perspectief op de wereld. Niet communiceren is onmogelijk. De volgende factoren bepalen de invloed van communicatie op een ander:
7% verbaal
38% stemtoon
55% fysiologie

Wellicht een leuk onderwerp om op je in te laten werken, waardoor je je onderscheidend vermogen beter kunt definiëren. Succes!

Bron: Pixabay